چسب های سیلیکون IG

چسب درزگیر دوجزئی سیلیکونی برای شیشه عایق (دو یا چند جداره)
MF882 یک چسب درزگیر دو جزئي خنثی سیلیکونی که اختصاصی برای تولید کننده شیشه ها ی عایقی (دو یا چند جداره) مورد استفاده در درب و پنجره، وسایل نقلیه و یخچال و فریزر صنعتی و همچنین لبه های فریم سیستم کرتین وال