مولتی برش (Multi Process Line)

مولتی برش

مولتی برش ها به ماشینهایی اطلاق میگردد که از تجمیع میزهای برش شیشه و میزهای فوق پیشرفته برش لمینت تشکیل شده اند .

این ماشین های عملیات برش و جداسازی و در نهایت تحویل شیشه جداشده را بصورت 100 درصد اتوماتیک انجام میدهند .