مته ها Drilling Bits

شرکت یونکس در زمینه ابزار سنگ زنی شیشه هم فعالیت دارد.
در اینجا به معرفی مته ها پرداخته می شود .
مته های معمولی
مته های سی ان سی (سرعت بالا)
که مته های موجود بر دو نوع هستند.
مته های پایه بلند
مته ها ی پایه کوتاه
مته های پایه بلند 95میلیمتری به همان صورت روی دستگاه بسته می شود
ولی مته های پایه کوتاه 75میلیمتری توسط یک واسط مته روی دستگاه بسته می شود. لازم به ذکر است اگر از مته های پایه بلند استفاده شود علاوه بر اینکه نیاز به واسط مته نیست درصد خطا کمتر می شود.
مته های فشنگی
در مته های فشنگی هم نیاز به یک واسط مته هست.