دستگاه سوراخکاری اتوماتیک Automatic Drilling Machine

توضیح مختصر
دستگاه سوراخکاری CNC شیشه یک دستگاه پردازش سرد است که سوراخ کردن سوراخ ها را روی جام های شیشه ای آسان می کند و مجهز به بیت سوراخکاری بالا و پایین است.