اسپیسر آلومینیومی Aluminium Bending Spacer

اسپیسر شیشه به قطعاتی کوچک که می توانند پلاستیکی یا فلزی باشند گفته می شوند که برای جدا کردن و پشتیبانی از دو یا سه شیشه در یک پنجره چند جداره کار می کنند.
با توجه به اینکه متریال استفاده شده در تولید شیشه دوجداره ارتباط مستقیم با کیفیت محصول دارد و محصول نهایی باید بصورت یک عایق صوتی و حرارتی عمل نموده و مانع اتلاف انرژی محیط گردد ،محصولی را برای شما به ارمغان آورده ایم که بهترین کیفیت ممکن در تولید را با آن تجربه خواهید کرد.