دستگاه تراش GLASS BEVELING MACHINE

این دستگاه برای لبه زنی خط مستقیم شیشه مسطح ، تراش و سنگ زنی مورب ، تراش ظریف ، پرداخت مورب و لبه زنی پایینی اطراف شیشه ها مورد استفاده می باشد .
انتقال از ساختار بلبرینگی استفاده می کند ، همه بلبرینگ ها گرمایش فوق العاده را به خود اختصاص می دهند.
اصطکاک پردازش شیشه ناچیز بوده و انتقال آن هموارتر است. در این حالت شیشه پردازش شده به دقت بالایی دست می یابد.