شرکت کیان پارس دینا فعالیت حرفه ای خود را از سال 1398 بطور رسمی آغاز نموده است .این شرکت به منظور ارائه خدمات در زمینه فعالیت های مربوط به صنایع جانبی شیشه تشکیل شده است .

برخی از خدمات این شرکت به شرح زیر میباشد:

1- مشاوره ، تهیه و تنظیم طرح توجیهی لازم جهت راه اندازی کارخانه به همراه جانمایی بهینه با توجه فضای موجود